Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty w ramach odliczeń 1% od podatku.

W ubiegłym roku dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy kwotę 3 290,51 zł.

W tym roku również zwracamy się z prośbą o wpisanie w zeznaniu podatkowym

numeru KRS: 0000124134
i celu szczegółowego: SP220

Dzięki temu zbierzemy kwotę, która umożliwi zakup kolejnych pomocy dydaktycznych.

1 % podatku