Nasza szkoła przystąpiła do projektu: Warszawa talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. W ramach projektu w szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery.

Warszawa Talentów-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WM na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt realizowany jest w okresie: wrzesień 2021 – sierpień 2023 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 277 zł

Punkt Informacji i Kariery

W Punkcie Informacji i Kariery prowadzimy rozmowy wspierające uczniów klas 7 i 8 w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

Pomagamy odkrywać młodzieży jej mocne strony i predyspozycje istotne w rozwoju zawodowym. Przedstawiamy ciekawe oferty uwzględniając cechy osobowe oraz wymagania szkół ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie, rynku pracy. Motywujemy do pozytywnych działań na drodze wyboru przyszłej profesji.

Wspieramy Rodziców w poszukiwaniu optymalnej drogi zawodowej dla swojego dziecka. Przekazujemy informacje o szkołach i ich specyfice. Wskazujemy miejsca, strony, portale, które udzielają kompleksowej pomocy doradczej na terenie m.st. Warszawy.

Punkt Informacji i Kariery - godziny spotkań
Zapraszamy rodziców oraz uczniów do udziału w indywidualnych spotkaniach prowadzonych przez panią Annę Estkowską - wskazane jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.
Sala: 43 a
Środa: 11:45 - 13:30
Czwartek: 11:45 - 13.30
Warszawa Talentów-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy - plakat informujący o projekcie