Wychowawcy w klasach I - III w roku szkolnym 2020/2021

0a – p. Dagmara Dąbek i Ewelina Krakowiak
1a – p. Marzena Ćwik- Lipiec
1b – p. Monika Bać
1c – p. Anna Estkowska
2a – p. Ewa Działak
2b – p. Urszula Czech
2c – p. Mirosława Antolak
3a – p. Małgorzata Rudaś
3b – p. Dorota Czarzasta (zast. p. Dagmara Dąbek)
3c – p. Agnieszka Dębkowska