Wychowawcy w klasach I - III w roku szkolnym 2019/2020

0  – p. Dagmara Dąbek
1a – p. Ewa Działak
1b – p. Urszula Czech
1c – p. Mirosława Antolak
2a – p. Małgorzata Rudaś
2b – p. Dorota Czarzasta
2c – p. Agnieszka Dębkowska
3a – p. Marzena Ćwik-Lipiec
3b – p. Monika Bac
3c – p. Anna Estkowska