Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty w ramach odliczeń 1% od podatku.

W ubiegłym roku dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy kwotę 3 290,51 zł.

W tym roku również zwracamy się z prośbą o wpisanie w zeznaniu podatkowym

numeru KRS: 0000124134
i celu szczegółowego: SP220

Dzięki temu zbierzemy kwotę, która umożliwi zakup kolejnych pomocy dydaktycznych.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie jednego oddziału przedszkolnego dla sześciolatków.

Materiały informacyjne

dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I

w roku szkolnym 2021/2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DOSTĘPNE NA STRONACH:

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klasy I w roku szkolnym 2021/2022 

odbędzie się 22.02.2021 o godz. 17:30 w formie on-line.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w poniższy link: