Podstawa prawna:  

  1. Ustawa o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004.256.2572 j.t.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 października 2012 w sprawie  warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych i  szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2012.1129) 
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 października 2012 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu  rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego (Dz. U. 2015.1942) 
  4. Testy naborowe dla klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego Polskiego Związku Gimnastycznego.

Dziewczęta rozpoczynają szkolenie w wieku 6-7 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, częściowo przy muzyce i zajęcia specjalistyczne bez przyborów oraz ze skakanką, obręczą, piłką, wstążką i maczugami.

Trenerzy:

  • Sława Rożnowska
  • Agata Czubak