Lato w mieście

W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na dwa tygodnie. Od czwartku 12 marca nie będą odbywały się lekcje. Od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte.

Rozporządzenie to obowiązuje do środy, 25 marca.

Pan premier zaapelował do rodziców, by już od czwartku (12 marca) ci, którzy mogą, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. Zachęcamy również do śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także strony internetowej szkoły i szkolnego Facebooka.

Rysunek dzieci idących do szkoły

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Na stronie Biura Edukacji została opublikowana informacja o zmianach dotyczących rekrutacji (dostępna w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim) - poniżej zamieszczamy link:

Zmiana zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, na przykład drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku:

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół."

Rysunek: dzieci siedzą wokół kolorowego koła

Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki - 11 - 12 marca, godz. 9.00-19.00 zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

1% Twojego podatku to 100% serca

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty w ramach odliczeń 1% od podatku.

W ubiegłym roku dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy kwotę 4 254,15 zł.

W tym roku również zwracamy się z prośbą o wpisanie w zeznaniu podatkowym

numeru KRS: 0000124134

i celu szczegółowego: SP220

Dzięki temu zbierzemy kwotę, która umożliwi zakup kolejnych pomocy dydaktycznych.