Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć w różnych miejscach: np. w przedszkolu, szkole, na szkolnej wycieczce czy podczas wyjścia z klasą do kina, na wakacjach, a nawet w domu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

Teraz łatwo można zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Wystarczy wejść na poniższy link i ubezpieczyć dziecko:

https://ubestrefa.pl/oferta/36chz6

Teraz łatwo można zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Wystarczy wejść na poniższy link i ubezpieczyć dziecko:

https://ubestrefa.pl/oferta/hog0rx

Nr polisy: 1053043805

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Termin płatności składki: 10.10.2020 r.

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie

Nr rachunku bankowego PZU SA:  551240 6960 3014 0110 3055 1432

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać:

 • nr polisy
 • imię i nazwisko dziecka
 • datę urodzenia dziecka
 • wariant ubezpieczenia (jeśli występuje)

Druk przelewu należy wypełnić czytelnie - drukowanymi literami.

W przypadku dokonywania opłaty w oddziale banku, na poczcie lub w innym punkcie, w polu „nazwa zleceniodawcy” należy wpisać adres do korespondencji.

pzu formularz - przykład jak wypełnić

Szybko i prosto przez internet

Strona: www.pzu.pl

Należy:

 1. wypełnić internetowy formularz zgłoszenia szkody,
 2. kliknąć: "Zgłoś szkodę lub roszczenie",
 3. można załączyć skany lub zdjęcia dokumentów.

Telefonicznie

Numer telefonu: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55

 Na początku należy wybrać jedną z dwóch możliwych opcji i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • wezwanie pomocy assistance, przekazanie informacji, jakiej formy pomocy potrzeba, a pracownik poinformuje o sposobie i tereminie wykonania usługi
 • odzkodowania i świadczenie.

Spotkania indywidualne

Należy udać się do oddziału, gdzie pracownik PZU przyjmie zgłoszenie. Można też zadzwonić z telefonu w oddziale PZU.

Usługa assistance

Należy zadzwonić pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Jakie dokumenty są najczęściej potrzebne przy zgłaszaniu szkody?

 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia.
 • Rachunki lub dowody zapłaty za leczenie, leki i środki opatrunkowe.
 • Informacja o numerze konta bankowego.
 • Notatka z policji/prokuratury/sądu – jeśli organy te były włączone w sprawę.
 • Akt zgonu w razie śmierci ubezpieczonego/opiekuna prawnego.

Gdzie i w jakich sytuacjach działa ubezpieczenie NNW PZU Edukacja?

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę w Polsce i za granicą:

 • na terenie szkoły i w drodze na zajęcia,
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas uprawiania sportu,
 • na wycieczkach szkolnych,
 • w życiu prywatnym,
 • w soboty, niedziele i święta,
 • w czasie ferii i wakacji.

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem NNW PZU Edukacja?

Ochroną objęte są następstwa:

 • nieszczęśliwego wypadku – czyli nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie,
 • niezależnie od woli ubezpieczonego dojdzie do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdleniem,
 • zawału serca albo krwotoku śródczaszkowego.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW PZU Edukacja?

 • Wypłacimy do 100% SU za trwały uszczerbek na zdrowiu lub za uszkodzenie ciała.
 • Pokryjemy koszty zakupionych środków pomocniczych (protez, gipsów i innych przedmiotów ortopedycznych) – do 25% SU.
 • Zwrócimy poniesione koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych – do 200 zł za ząb (maks. do 25% SU).

Na co powinno zwrócić się uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

 • Jaki jest zakres ochrony oraz wysokość sumy ubezpieczenia (SU)?

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie.

 • Czy ochrona obejmuje wypadki, do których doszło:
  • zarówno w szkole, jak i poza szkołą,
  • na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • podczas uprawiania sportu?

Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja obejmuje ochroną wszystkie te wypadki.

 • Czy główna suma ubezpieczenia i limity na świadczenia są niezależne od siebie? Czy inne świadczenia nie pomniejszają głównej sumy ubezpieczenia?

W naszym ubezpieczeniu każde ryzyko ma swoją sumę ubezpieczenia.

 • Czy z góry wiadomo, ile wyniesie np. świadczenie za złamanie kciuka?

Przykład: suma ubezpieczenia dla NNW PZU Edukacja wynosi 100 000 zł. W wariancie II i II Bis za  złamanie kciuka wypłacimy odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, który wyniesie 2000 zł.

Zakres ubezpieczenia dla Grupy ubezpieczonych dzieci

Składka: 23 394,15 PLN

Składka za osobę w grupie: 39,99 PLN