logo laboratoria przyszlosci miniUczniowie klas ósmych poznali podstawy programowania i elektroniki...

Na lekcjach informatyki projektowali swoje pierwsze obwody na platformie tinkercad.com. Następnie je budowali z wykorzystaniem mikrokontrolerów zgodnych z Arduino łącząc elementy takie jak diody, rezystory i czujniki.

logo laboratoria przyszlosci miniW tym roku szkolnym w naszej Szkole odbywają się zajęcia Tańce celtyckie. Grupa dziewczynek uczy się tradycyjnych tańców irlandzkich i szkockich, a także nowoczesnych aranżacji opartych na tradycyjnych rytmach.

logo laboratoria przyszlosci miniW ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie kl.7b przygotowali przedstawienie inspirowane dramatem Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

W rolę operatora kamery, montażysty i dźwiękowca wcielił się pan Paweł Yashtel, całe przedsięwzięcie koordynowała wychowawczyni kl. 7b – pani Monika Kluz.

logo laboratoria przyszlosci Projekt MEiN Laboratoria Przyszłości skierowany jest do szkół podstawowych, a jego celem jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłości, w której wiedza i umiejętności techniczne są coraz bardziej pożądane.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości baza dydaktyczna naszej szkoły wzbogaciła się o:

logo laboratoria przyszlosci miniLaboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.