W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie jednego oddziału przedszkolnego dla sześciolatków.

OFERUJEMY:

 • Zajęcia edukacyjne zgodne z nową podstawą programową.
 • Organizację zajęć i czas przebywania sześciolatka w oddziale przedszkolnym z zachowaniem standardu porównywalnego z przedszkolem.
 • Trzy posiłki dziennie dla każdego dziecka (w innych godzinach niż dla starszych uczniów).
 • Opiekę wychowawcy i pomoc pracownika obsługi.
 • Pomoc i współpracę z psychologiem, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą.
 • Oddziały w wydzielonej części budynku, przeznaczonej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • W pełni wyposażona sala dydaktyczna dostosowana do potrzeb sześciolatków.
 • Możliwość korzystania z wyposażenia i bazy szkoły.

Staramy się stworzyć dzieciom takie warunki, aby płynnie przeszły w kolejny etap edukacji. Najmłodsze dzieci mają zapewnioną bardzo dobrą opiekę, wszechstronnie rozwijające zajęcia edukacyjne, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i wsparcie specjalistów.

Podczas licznych imprez organizowanych w szkole dzieci mają stały kontakt z całą społecznością, co pozwoli im oswoić się ze szkolną rzeczywistością.

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Język angielski
 • Zajęcia komputerowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia sportowe z elementami akrobatyki i gimnastyki artystycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia czytelnicze w bibliotece
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Wizyty w teatrach, muzeach
 • Wyjścia do kina
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Udział w warsztatach w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”


ZAJĘCIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

W klasie „0” obowiązuje 25 godzin wychowania przedszkolnego i 2 godziny religii w tygodniu.

Przykładowy rozkład dnia:

700-800

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne),

indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

800-830 zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowych
830-900 śniadanie
900-930 zajęcia dydaktyczne
930 -1015 zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe
1015 -1130 zabawy w ogrodzie szkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej
1130-1140 czynności higieniczno – porządkowe
1140-1210 obiad
1210-1300 bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dowolne według zainteresowań
1300 zajęcia świetlicowe