sala w sp220

Nasza szkoła dysponuje dwudziestoma dwoma salami lekcyjnymi:

 • trzy pracownie komputerowe (komputery Mac, PC i pracownia mobilna),
 • pracownie: fizyczno-chemiczna i biologiczna,
 • dwie pracownie językowe,
 • sala dla 6-latków,
 • sale świetlicowe (odrębne dla każdego poziomu klas),
 • biblioteka z czytelnią,
 • stołówka,
 • sala gimnastyczna,
 • hala sportowa,
 • dwa place zabaw dla dzieci,
 • nowoczesne, bezpieczne boisko.

Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i różnorodne środki dydaktyczne. Na każdym biurku nauczyciela stoi komputer z dostępem do Internetu. W dziesięciu pracowniach mamy nowoczesne tablice interaktywne. Dwie sale wyposażone są w ekrany interaktywne.