Rada Rodziców Naszej Szkoły

Naszą rolą, jako rodziców w szkole jest wsparcie naszych dzieci w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Winniśmy czynić to w granicach kompetencji określonych przez prawo oraz dobry obyczaj. Działamy indywidualnie lub w formie przedstawicielstwa: na poziomie klasy przez Radę Oddziałową, zaś na poziomie szkoły przez Radę Rodziców.

Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób jako rodzice tej szkoły działamy i współpracujemy, aby osiągnąć najważniejszy dla nas cel: dobro naszych dzieci.