Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

    • Przyjmuje od uczniów zgłoszenia o problemach związanych z przestrzeganiem regulaminów szkolnych i respektowaniem praw dziecka i ucznia;
    • Zbiera informacje o łamaniu praw ucznia i udziela porad, jak postępować w takiej sytuacji;
    • Udziela pomocy i wsparcia uczniom, których prawa zostały naruszone, we współpracy z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym;
    • W sytuacjach spornych jest mediatorem, podejmuje rozmowy interwencyjne, zapoznaje się z opinią obu stron; pomaga ustalić sposób rozwiązania problemu; na bieżąco monitoruje przestrzeganie ustalonych zasad;
    • Przeprowadza akcje informacyjne o prawach dziecka i ucznia.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia organizowane są przez Samorząd Uczniowski, a przeprowadzają je samorządy klasowe. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata.

Zbigniew Jelonek (nauczyciel języka polskiego)

Rzecznik Praw Ucznia od 1.09.2017 r.

Dyżury w roku szkolnym 2019/20: wtorki, 8. lekcja, sala nr 53