Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

    • Przyjmuje od uczniów zgłoszenia o problemach związanych z przestrzeganiem regulaminów szkolnych i respektowaniem praw dziecka i ucznia;
    • Zbiera informacje o łamaniu praw ucznia i udziela porad, jak postępować w takiej sytuacji;
    • Udziela pomocy i wsparcia uczniom, których prawa zostały naruszone, we współpracy z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym;
    • W sytuacjach spornych jest mediatorem, podejmuje rozmowy interwencyjne, zapoznaje się z opinią obu stron; pomaga ustalić sposób rozwiązania problemu; na bieżąco monitoruje przestrzeganie ustalonych zasad;
    • Przeprowadza akcje informacyjne o prawach dziecka i ucznia.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia organizowane są przez Samorząd Uczniowski, a przeprowadzają je samorządy klasowe. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata.

Pavel Yashtel (nauczyciel religii)

Rzecznik Praw Ucznia od 1.09.2021 r.

Formuła kontaktu z rzecznikiem praw ucznia w roku szkolnym 2021/22

Uczeń zgłasza potrzebę kontaktu/rozmowy drogą elektroniczną, korzystając z platformy do nauki zdalnej. Wysyła prośbę o spotkanie z konta mailowego przydzielonego przez szkołę (z rozwinięciem @sp220.pl). Rzecznik po otrzymaniu maila ustala indywidualnie termin rozmowy online.