Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

W wyniku wyborów, które odbyły się 12 października, przewodniczącą Zarządu Samorządu Uczniowskiego dla klas 4-8 na rok szkolny 2023/2024 została Natalia Sas z klasy 7a.

Wraz z Natalią działania i inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym będą koordynować Oliwia Porowska z klasy 8b i Lena Skolarska z klasy 7b.

Gratulujemy, życzymy wielu ciekawych inicjatyw oraz samych sukcesów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

W wyniku wyborów, które odbyły się 12 października mamy przyjemność przedstawić skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego dla klas 4-8 na rok szkolny 2022/2023, którego przewodniczącym został Ignacy Turski z klasy 8b, natomiast jego zastępcami Olivier Igiehon oraz Antoni Rąbiński z klasy 8a.

Gratulujemy, życzymy wielu ciekawych inicjatyw oraz samych sukcesów.

Opiekunowie Samorządu

Zarzad Samorządu uczniowsskiego - plakat prezentujący skład samorządu w roku 2022/2023: przewodniczący - Ignacy Turski z klasy 8b, jego zastępcy Olivier Igiehon oraz Antoni Rąbiński z klasy 8a

Termin realizacji

 Działania na rzecz klasy, szkoły

Wrzesień

 • Wybór  Samorządów Klasowych klas I- III
 • We współpracy z wychowawcami klas pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas alarmu  p/poż.
 • Pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły w czasie epidemii covid-19.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”: pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne  - nauka przechodzenia przez ulicę – klasy I
 • Pomoc w organizowaniu dodatkowych zajęć dla klas (zaj. chemiczne, zaj. plastyczne).
 • Kontynuacja współpracy z 72 Liceum Ogólnokształcącym im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Uzgodnienie harmonogramu warsztatów „Pierwsza pomoc”.

Październik

 • Aktywne włączenie się w przygotowanie  ślubowania  klas pierwszych – wręczenie symbolicznych tarczy szkolnych.
 • Rysunkowy kodeks bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych (na poziomie klas).
 • Zorganizowanie w klasach młodszych zajęć z wykorzystaniem zabaw „przeciwko agresji”.
 • Koordynowanie prac związanych z „Miesiącem  orgiami”.
 • Nasze prawa i obowiązki, akcja mająca na celu zapoznanie uczniów klas 1 oraz przypomnienie uczniom starszym konwencji praw dziecka, a także  wybranych zagadnień statutu szkoły.
 • Koordynowanie projektu finansowanego przez miasto stołeczne Warszawę pt. ”9 obrazów dla 9-latka”

Listopad

 • We współpracy z biblioteką szkolną  spotkania promujące czytelnictwo.
 • Czytanie książek przez starszych kolegów dzieciom z grupy przedszkolnej.  

Grudzień

 • Włączenie się w zorganizowanie wspólnego kolędowania na poziomie klas.
 • Zorganizowanie klasowych stołówek dla ptaków.
 • Włączenie się w przygotowania związane z „Kiermaszem pod Białym Aniołem”.
 • Kolejna edycja akcji nt. ”Życzliwi na co dzień”.

Styczeń

 • Przeprowadzenie rozmów nt. bezpiecznych ferii zimowych.
 • Włączenie się w przygotowania DNIA PATRONA SZKOŁY.
 • Nawiązanie współpracy ze specjalistą do spraw zdrowego odżywania (zajęcia profilaktyczne).

Luty

 • Apel podsumowujący pierwsze półrocze pracy samorządu.
 • Zajęcia integracyjne, uwrażliwianie na niepełnosprawność, tolerancję wobec dzieci innej narodowości i wyznania.

Marzec

 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów  naszej szkoły.
 • Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas 2 (podczas pracy stacjonarnej).

Kwiecień

 • Tradycje związane z Wielkanocą- spotkania klasowe.
 • Zorganizowanie wielkanocnych warsztatów plastycznych
 • Tydzień z ekologią (Dzień Ziemi).
 • Warszawski konkurs matematyczny i ortograficzny dla klas 3.

Maj

 • Organizacja Dnia Matki wg pomysłu wychowawców.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu tempa czytania dla uczniów klas 2 i 3 (podczas pracy stacjonarnej).
 • Włączenie się w organizację Majowego Pikniku Sportowego.
 • Pokazy licealistów z klasy wojskowej 72 Liceum Ogólnokształcącego.

Czerwiec

 • Dzień dziecka według pomysłu wychowawców i rodziców.
 • Przeprowadzenie rozmów na temat bezpiecznego spędzania wakacji.
 • Zakończenie roku szkolnego- apel podsumowujący II semestr pracy uczniów, udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Współpraca z Samorządem klas IV– VIII - ,,Starsi – Młodszym” (według potrzeb).

Galeria „ Małego Artysty”

Włączenie się w działalność grupy ds. wolontariatu w szkole.

 1. Przygotowanie zmian w zasadach wyboru zarządu SU.
 2. Wybór zarządu SU.
 3. Ustalenie nowych, tymczasowych zasad kontaktu samorządów klasowych i zarządu z opiekunami.
 4. Przygotowanie rocznego planu pracy klas, w którym skupiamy się ze względu na Covid-19 na działaniach na rzecz klasy (quizy, dowcipy, łamigłówki…).
 5. Udział w akcjach charytatywnych, np. wspomaganie Fundacji AKOGO?, zbiórka nakrętek, Góra Grosza, WOŚP…
 6. Organizacja konkursu Dama i Dżentelmen Roku w klasach 0-3.
 7. Przygotowanie propozycji na zaznaczenie ważnych w naszym kalendarzu dat (Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Dzień Patrona…).
 8. Urozmaicenie życia szkolnego poprzez obchodzenie nietypowych świąt.
 9. Nawiązanie współpracy z Radą Rodziców.
 10. Wybór opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia

 

Plan pracy poszczególnych klas

KLASA

Działania na rzecz klasy, szkoły

4a

 1. Ciekawy świat zagadek logicznych.

4b

 1. "Świąteczny stroik”.

4c

 1. Koordynacja zbiórki baterii.

5a

 1. Dzień Chłopca w naszej klasie - słodki poczęstunek. Wspólne wyjście do teatru na przedstawienie “Przygody Mikołajka”.
 2. Klasa  5a na “Piątkę” - Stajemy się lepsi! - Tydzień dobrych uczynków.
 3. Pamiętamy o świętach narodowych - wspólnie wykonujemy gazetkę w klasie z okazji Święta Niepodległości.           

5b

 1. Warsztaty plastyczne “Las w słoiku” i “Świąteczny stroik”.
 2. “Milionerzy” - klasowy teleturniej.

6a

 1. Klasowy Dzień Chłopaka.
 2. plastyczne “Las w słoiku”.
 3. Klasowy Dzień Kobiet.
 4. Dzień Dobrych Uczynków.

6b

 1. Klasowy Dzień  Chłopaka.
 2. Wieczór filmowy.
 3. Konferencja naukowa.
 4. Dzień Dobrego Słowa.

6c

 1. Wsparcie schroniska dla zwierząt “Przytulisko”.
 2. Spotkanie ze sportowcem.

6d

 1. Konkurs baśni dla najmłodszych.
 2. Konkurs bajek dla najmłodszych.

6e

 1. Bożonarodzeniowy stroik.
 2. Organizacja kawiarenki z wybranej okazji.

7a

 1. Czytamy horoskopy, rozwiązujemy quizy (andrzejki).
 2. Pękamy ze śmiechu. Opowiadamy dowcipy (pierwszy dzień wiosny).
 3. Koordynacja akcji wspierającej Fundację AKOGO?

7b

 1. Godzina kodowania (I semestr, październik).
 2. Poczytam młodszym kolegom - czytanie grupie przedszkolnej (cały rok - raz / dwa razy w tygodniu).

7c

 1. Warsztaty rękodzieła “Las w słoiku”
 2. Turniej wiedzy ogólnej Kahoot dla klas 4-8.

7d

 1. Andrzejki (quizy, horoskopy).
 2. Góra Grosza.
 3. Udział w Szlachetnej Paczce.

8a

 1. Andrzejki.
 2. Koordynacja akcji “Szlachetna Paczka”.

8b

 1. Świąteczny wieczór w szkole.
 2. Kronika klasowa.
 3. Debata oksfordzka.

8c

 1. Zbiórka karmy dla zwierząt.
 2. Szlachetna Paczka.
 3. Wieczór filmowy, album klasowy (na pożegnanie szkoły).

Przez cały rok szkolny - pomoc koleżeńska (pomoc chorym kolegom w uzupełnianiu bieżących tematów).

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • reprezentowanie ogółu uczniów;
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • współpraca z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania

MiesiącZadania do wykonania
Wrzesień
 • wybór samorządów klasowych oraz kandydatów do zarządu SU
 • zapoznanie uczniów z regulaminem samorządu, w szczególności punktów dotyczących wyborów
 • przygotowanie przez klasy planów pracy
 • powołanie Komisji Wyborczej i przygotowanie jej do sprawnego przeprowadzenia wyborów
 • zorganizowanie debaty przedwyborczej
 • przygotowanie plakatów z programem wyborczym i przeprowadzenie kampanii
 • przygotowanie planu pracy SU na cały rok
Październik
 • Światowy Dzień Uśmiechu (5 X)
 • przeprowadzenie wyborów do zarządu SU (7X)
 • zaplanowanie pracy nowego zarządu, rozpoznanie potrzeb
 • przygotowania do Koncertu Pieśni Patriotycznych
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Listopad
 • organizacja Koncertu Pieśni Patriotycznych
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21 XI)
 • przygotowywanie przedstawienia bożonarodzeniowego
 • przeprowadzenie konkursu: "Najgrzeczniejsi w klasach 4-8"
 • przygotowania do bożonarodzeniowego kiermaszu
 Grudzień
 • pamiętamy o najmłodszych (cukierki dla zerówki)
 • mikołajki (świąteczne nakrycia głowy)
 • organizacja bożonarodzeniowego kiermaszu
 • świąteczne przedstawienie
 • prezentacja wyniku konkursu dla najgrzeczniejszych, VIP-owskie loże
Styczeń
 • pomoc w organizacji Dnia Patrona
 • karnawałowa dyskoteka
Luty
 • zebranie podsumowujące pracę w I półroczu

(ferie)

Marzec
 • Europejski Dzień Mózgu (18 III, konkurs Geniusz)
 • powitanie wiosny (stroje z motywem roślinnym)
 • Dzień Poezji (21 III, konkurs)
Kwiecień
 • obchody Dnia Ziemi (ubieramy się na zielono)
 • prima aprilis (zamiana ról nauczyciel-uczeń)
Maj
 • Dama i Dżentelmen Roku- konkurs dla klas 0-3
 • pomoc przy przygotowaniu pikniku majowego
 • Światowy Dzień Pieczenia
 • Dzień Przyjaciela
Czerwiec
 • Dzień Dziecka, nasze ulubione maskotki
 • wybory opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia
 • podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020
 • przedyskutowanie ewentualnych zmian w regulaminie SU
 • sporządzenie sprawozdania z pracy SU, opracowanie wniosków


Plan pracy poszczególnych klas

KLASA

ZADANIE

4a

1. Kiermasz ciast.

2. Walentynki.

4b

1. Kiermasz ciast.

2. Zbiórka karmy dla schroniska.

5a

1. Dzień Nauczyciela (laurki, życzenia).

2. Dzień dyniowy (udekorowanie korytarzy)

3. Andrzejki (przygotowanie zabaw i wróżb).

4. Kiermasz ciast.

5b

1. Kiermasz śniadaniowy.

2. Kiermasz (słodko i zdrowo).

5c

1. Kiermasz.

2. Kiermasz.

5d

1. Kiermasz małych przekąsek.

2. Kiermasz galaretek.

5e

1. Kiermasz ciast i owoców.

2. Kiermasz ciast.

6a

1. Kiermasz ciast.

2. Światowy Dzień Teatru (27 III).

3. Wspieranie Fundacji AKOGO?

6b

1. Czytanie dzieciom w zerówce.

2. Kiermasz ciast.

3. Zbiórka zabawek i ubrań na rzecz domu dziecka.

6c

1. Kiermasz ciast.

2. Strajk telefonów.

6d

1. Konkurs Muzyczny Piosenki o Warszawie.

2. Kiermasz ciast.

3. Góra Grosza.

7a

1. Kiermasz słodkości.

2. Wróżby andrzejkowe dla zerówki.

3. Mam Talent.

7b

1. Kiermasz ciast.

2. Gra terenowa dla klasy III.

7c

1. Święto Biblioteki.

2. Kiermasz ciast.

8a

1. Andrzejki.

2. Dzieci-dzieciom (1 czerwca).

8b

1. Kiermasz ciast.

2. Kiermasz słodkości.

3. Kiermasz owoców.

8c

1. Konkurs historyczny na temat II wojny światowej.

2. Kiermasz galaretek.

3. Loteria.

Zgodnie z wynikami wyborów z dnia 7 października, przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego został Olgierd Giemza z klasy 8a, a jego zastępcami są Aleksander Koperski oraz Borys Szycher.

Tegoroczne wybory w liczbach:

Uprawnionych do głosowania było: 369 uczniów
W wyborach zagłosowało: 262 uczniów
Głosów ważnych oddano: 261 uczniów
Frekwencja wyborcza wyniosła: 71%