Imię i nazwisko

Nazwa zajęć

Termin

(dzień tygodnia, lekcja)

Uwagi

Paweł Jasztel

Klub mediacji rówieśniczej

wtorek 1 godzina lekcyjna

s. 2

Paweł Jasztel

Kółko fotograficzne

wtorek  godz. 16.20

 

Martyna Ziętek

Kółko młodego fizyka dla klasy 2C

piątek, 5 lekcja

s.45

Sandra Termolik

Zajęcia w ramach projektu KIDZARK Art&Drama

środa 6 i 7 lekcja co

dwa tygodnie

na 6 l. - sala baletowa, a na 7 - s. 48

Marzena Ćwik - Lipiec

Poszukiwacze wiedzy

Środa 3 lekcja

s. 40

2 razy w miesiącu

Iwona Pudło

Warsztaty literackie

wtorek, 7 lekcja

s. 51

Izabela Choińska

Koło historyczne

wtorek, 1 lekcja

s.49

Anna Żach

Koło świetlicowe (dla klasy 1a)

,,Multimedialna zabawa to fajna sprawa"-

gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

czwartek, 14:15-15:00

s.26

Katarzyna Prawdzik

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe uczniów początkujących. (3c)

środa 8:00-8:45,

s. 6

Joanna Kwiatkowska

Programowanie. Przygotowanie do konkursów informatycznych.

wtorek, 7 lekcja

s. 55

Ania Badurka

Zajęcia sportowe

środa 16:20

 

Amanda Zdzieszyńska

Joga

Poniedziałek, 13:45-14:30

 

Monika Kluz

Klub Młodego Pisarza (Szkolna Literacka Nagroda Nobla)

poniedziałek 7 lekcja

biblioteka

Zbigniew Jelonek

Koło polonistyczne (dla klas IV)

wtorek, 13.45-14.30

s.53

Dorota Czarzasta

Klocki Lego

wtorek 5 l.

s.34

Tetiana Makarewicz

Kółko chemiczne dla uczniów klas 7-ych

poniedziałek 9-10 lekcja,

2 razy w miesiącu

s. 45

Beata Gonciarz

Zajęcia taneczne

poniedziałek 9 lekcja

korytarz 2 p.

Anna Pawlak

Zajęcia rozwijające znajomość języka angielskiego dla uczniów klas 4b i 4c.

czwartek 14:45 - 15:30

s. 43

Daniel Adamski

Zajęcia geograficzne

(w przypadku możliwości również terenowe)

poniedziałek 17:00-17:45

termin ruchomy (w zależności od potrzeb, 2 razy w miesiącu)

Agnieszka Krawczykowska

Koło dziennikarskie i recytatorskie.

środa 1 lekcja

2 razy w miesiącu

s. 51

Agnieszka Krawczykowska

Język polski. Uczeń zdolny. Praca indywidualna.

terminy uzgadniane

z nauczycielem

 

Marta Pobrotyn

Zajęcia rozwijające umiejętności - język niemiecki

czwartek 9 lekcja

s.6

Robert Kowalski

Gimnastyka,akrobatyka.

piątek 15.30-16-30

 

Piotr Pawlak

Kumulacja Aktywności - “Historia klubów warszawskich z koszykówką w tle”

poniedziałek i środa 16.30 - 18.00

sala gimnastyczna

Arkadiusz Groszkowski

Piłka siatkowa dziewcząt rocznik 2012

poniedziałek 17.30 - 19.00

wtorek, 15.30 - 17.30

czwartek 15.30 - 17.30

H2

sala gimnastyczna

H2

Olga Depczyńska

Zajęcia KIDZARK Art&Drama

Co 2 piątek w miesiącu

s. 26

Dagmara Dąbek

Zajęcia KIDZARK Art&Drama

Piątek 13.30-15.00

(co 2 tygodnie)

s. 26

Małgorzata Rudaś

Zajęcia rozwijające dla klasy 3a ( Lego , gry planszowe)

wtorek 9:50 - 10:35

 

Izabela Plagowska-Bala

Zajęcia czytelnicze

Czwartek 13.45-14.30

sala 37

Andrzej Strzemiński

Tenis stołowy

czwartek 14.35

sala gimnastyczna

Luiza Puszyna

Zajęcia przygotowujące do E8 z języka ang. kl 8a i b

poniedziałek 8 lekcja 15:30-16:15

sala 43

Grzegorz Nurowski   

 SKS koszykówka            

wt 15.30-17, kl 4-6 

czw 15.30-17, kl 7-8   

H 3

H 3

Ewa Syrkiewicz

Koło artystyczne

poniedziałek 14:30

(2 razy w miesiącu)

s. 42

Sława Rożnowska

SKS

poniedziałek 16.00-16.45

piątek 15.30-16.15

hala sportowa

od 25.09-29.11.2023

Izabela Syska

Klub KIDZARK Art&Drama

środa 12:30-13:30

sala 38

Liliana Sobczyńska

Zajęcia KIDZARK Art&Drama ze starszymi klasami

środa 6,7 godz. lekcyjna co 2 tygodnie

 

Magdalena Szulim

Kto to puka? -Sztuka

środa 14:45-15:30

s. 3

Beata Zań

Rozwijanie kompetencji językowych uczniów cudzoziemskich.

Środa 11.45-12.30

sala 29

Balbina Paczek

Zabawy muzyczne

czwartek 11.30 - 12.30

s.26

Urszula Czech Rozwiązywanie zadań konkursowych z matematyki i redagowanie gazetki Szkoleś