• 11 września
 • 16 października
 • 27 listopada
 • 18 grudnia
 • 29 stycznia – klasyfikacja kl. 1-8
 • 5 lutego – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 11 marca – powołanie rady pedagogicznej i wnioski z nadzoru
 • 15 kwietnia – powołanie zespołów egzaminacyjnych i szkolenie z procedur egzaminacyjnych
 • 10 czerwca – klasyfikacja kl. 1-8
 • 17 VI – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 20 VI – podsumowanie roku szkolnego
 • Rady sierpniowe