• 12 IX
 • 14 X
 • 28 XI
 • 19 XII – zatwierdzenie budżetu
 • 9 I – omówienie proponowanych ocen zachowania klas 4-8
 • 16 - 17 I – klasyfikacja
 • 23 I – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 13 III – powołanie rady pedagogicznej i wnioski z nadzoru
 • 17 IV – powołanie zespołów egzaminacyjnych i szkolenie z procedur egzaminacyjnych
 • 22 V – omówienie proponowanych ocen zachowania klas 4-8
 • 12-13 VI – klasyfikacja
 • 19 VI – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 22 VI – podsumowanie roku szkolnego