• Egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia
  • Język polski klasy IV - VII – wrzesień i maj
  • Matematyka klasy IV- VIII – wrzesień, grudzień/styczeń, maj/czerwiec
  • Język angielski klasy III- VII - czerwiec
  • Edukacja wczesnoszkolna klasy III - maj