Poniżej zamieszczamy link, pod którym  można znaleźć zgodę na udział dziecka w "Programie dla szkół" - mleko i produkty mleczne.

Program przeznaczony jest dla dzieci z klas I-V. Wypełnione przez rodziców zgody uczniowie oddają wychowawcom. 

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” – mleko i produkty mleczne w roku szkolnym 2020-2021

Na pierwszej stronie znajduje się formularz zgody, na pozostałych można zapoznać się z warunkami udziału w programie.