Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku:

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół."

Więcej informacji Głównego Inspektora Sanitarnego można odnaleźć pod poniższym linkiem:

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego