Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wpłaty w ramach odliczeń 1% od podatku.

W ubiegłym roku dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy kwotę 4 254,15 zł.

W tym roku również zwracamy się z prośbą o wpisanie w zeznaniu podatkowym

numeru KRS: 0000124134

i celu szczegółowego: SP220

Dzięki temu zbierzemy kwotę, która umożliwi zakup kolejnych pomocy dydaktycznych.

Ulotka z prośbą o przekazanie 1% na cele szkoły: zeznaniu podatkowym należy wpisać: KRS-0000124134, Cel-SP220 Treść ulotki: ta akcja to szansa dla instytucji z Twojego środowiska! Z nami instytucje, które nie mają statusu OPP, mogą zbierać środki w ramach 1% podatku. Te pieniądze muszą być wykorzystane zgodnie z naszymi celami statutowymi – a więc na pożytek dzieci i młodzieży. Możemy razem zadbać o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny! Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, NIP: 521-29-41-883, Regon: 010476580, www.parafiada.pl