logo twoje dane twoja sprawaSmartfon to przenośne urządzenie multimedialne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera przenośnego.

Jest to często najbardziej osobiste urządzenie elektroniczne, którego używamy. Zabieramy go do szkoły, do pracy, na spotkania, a nawet jest tuż obok, gdy idziemy spać. Wykorzystując jego możliwości, używamy wielu aplikacji (akceptując przy tym regulaminy), przeglądamy Internet, wymieniamy wiadomości, korzystamy z serwisów społecznościowych, robimy zdjęcia, kręcimy filmiki, oraz pozwalamy na gromadzenie danych o naszym położeniu. Jednymi słowy, nasze urządzenie jest skarbnicą informacji o nas, naszych upodobaniach i stylu życia – „wie o nas” praktycznie wszystko.

Cyberprzestępcy dostrzegli ogrom możliwości, jakie dają smartfony, na nielegalne zdobycie naszych danych osobowych, poufnych informacji i innych ważnych treści, które przechowujemy w urządzeniach. Dlatego musimy być szczególnie czujni podczas używania swoich przenośnych urządzeń i jeszcze bardziej chronić własne dane osobowe, oraz szeroko pojętą prywatność.

Uczniowie klasy VC, dzięki warsztatom, prezentacjom i twórczej dyskusji, wiedzą już, dlaczego i jak chronić dane osobowe.

Mamy nadzieję, że ta wiedza pozostanie z nimi na dłużej...

Uczniowie klasy 4c w trakcie lekcji wychowawczej w dn.17.04.2023r. realizowali zagadnienia TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA.

Temat lekcji: Kto chce Twoje dane osobowe?

12.04.2023 klasa 5b na godzinie wychowawczej realizowała temat Co wiem o ochronie danych osobowych.

Celem lekcji było wprowadzenie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących danych osobowych.

twoje dane twoja sprawa  - logo programuKorzystajmy z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych, aby ograniczyć swoją widoczność w sieci i zakres informacji dostępnych do publicznej wiadomości. Im więcej i aktywniej korzystamy z danego portalu, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na szczegółowe ustawienia, które będą nam potrzebne do ochrony naszej prywatności i danych osobowych. Zwracajmy uwagę na zakres udostępnianych przez nas informacji, rodzaj danych osobowych i na to, kto ma dostęp do publikowanych przez nas treści. Publikowanie informacji, które powinny być szczególnie chronione m.in. poglądów politycznych, informacji o nałogach, przekonań religijnych, może narazić nas na bardzo poważne konsekwencje.

W dniu 6 marca 2023 r. kl.4c realizowała zagadnienia dotyczące TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA.

Temat lekcji: Zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - film i pogadanka. Ochrona danych osobowych.