Nasza szkoła bierze udział w programie "Twoje dane Twoja sprawa", który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu ochrony danych osobowych w realnym i w cyfrowym świecie, poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Program organizowany jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

plakat twoje dane twoja sprawa