Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministertwa Edukacji i Nauki. III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem.

Test zawiera łącznie 800 pytań, przygotowanych we współpracy z Katedrą Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Partnerami testu są: Polski Komitet Olimpijski i Muzeum Sportu.

Test składa się z dwóch etapów i przeprowadzony zostanie według następującego

1) Etap I - od 15 września do 31 października 2023 r.

- na stronie: www.drugadrogamistrza.pl w linku: https://drugadrogamistrza.pl/i- narodowy-test-wiedzy-o-sporcie należy wypełnić formularz i rozpocząć właściwy test:

a) dla młodzieży w wieku 7-12 lat test składa się z 30 pytań,
b) dla młodzieży w wieku 13-17 lat test składa się z 50 pytań.

W każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych 30 finalistów, którzy przejdą do II etapu konkursu.

Ranking będzie można śledzić na stronie Fundacji Druga Droga Mistrza.

2) Etap II - 17 listopada 2023 r.

- w drugim etapie konkursu każdy finalista:

a) w wieku 7-12 lat odpowiada na 30 pytań,

b) w wieku 13-17 lat odpowiada na 50 pytań.

Na zwycięzców czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale także spotkanie z wybitnymi sportowcami, więc nie zabraknie czasu na rozmowy i sportowe opowieści.