Serdecznie zapraszamy do udziału w Śródmiejskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Moja rodzina- mój mały świat"

Regulamin Konkursu

Organizator:

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 220Kredką narysowany portret rodziny.
im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie

Uczestnicy:

dzieci z klas I-V (śródmiejskich szkół podstawowych)

Cel konkursu:

 • pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci;
 • zachęcanie do poznawania nowych technik plastycznych;
 • rozbudzanie fantazji;
 • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Format prac:

A3 lub A4

Technika:

kolaż, (połączenie co najmniej dwóch technik plastycznych), praca płaska i półpłaska

Kategorie wiekowe:

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów dla pięciu grup wiekowych:

 1. kategoria – dzieci z kl. I
 2. kategoria – dzieci z kl. II
 3. kategoria – dzieci z klasy III
 4. kategoria – dzieci z klasy IV-V
Maksymalna ilość prac nadesłanych z jednej szkoły:
 • 6 szt. – na poziomie klasy I
 • 6 szt. – na poziomie klasy II
 • 6 szt. – na poziomie klasy III
 • 6 szt. – na poziomie klasy IV-V

Terminy:

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.05.2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa z nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa
ul. Al. Jana Pawła II 26 A (z dopiskiem „Świetlica- konkurs”)

Wymagania:

Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość i samodzielność wykonania pracy. Świetlica powinna dostarczyć pracę przedstawiającą temat ,,Moja rodzina - to mój mały świat”.

Każda praca może posiadać tylko jednego autora i musi być opisana- powinny się na niej znaleźć następujące dane:

Ogłoszenie wyników konkursu:

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do 10 czerwca. Nazwiska zwycięzców i fotorelacja prac zostaną opublikowane na stronie www.sp220.pl oraz szkolnym profilu Facebook.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które będą przyznawane dla każdej kategorii wiekowej.

Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika konkursu, a także wyrażenie zgody na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych autora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorami konkursu przez:

adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub

telefonicznie kontaktując się ze świetlicą: 48 22 620 29 36: