Klasy II i III w ramach współpracy pomiędzy Fundacją WWF Polska a Urzędem m.st. Warszawy - Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biurem Edukacji przystąpiły do programu edukacyjnego „Przyjaciele Pandy".

Klasy II zgłębią temat ochrony wód, a klasy III środowiska. Dzieci poznają zagrożenia związane z degradacja środowiska, poznają i dowiedzą się, że każde nasze działanie ma realny wpływ na otoczenie i może przyczynić się do życia w harmonii z przyrodą.