Teraz łatwo można zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Wystarczy wejść na poniższy link i ubezpieczyć dziecko:

https://ubestrefa.pl/oferta/hog0rx

Znajdą tam Państwo informacje o ubezpieczeniu. Należy podać swój adres e-mail, na który PZU wyśle komplet informacji i dokumentów.

Jeśli zdecydują się Państwo na ubezpieczenie, należy uzupełnić dane na formularzu zgłoszenia.

Po opłaceniu składki, otrzymacie Państwo certyfikat/polisę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje:

  • złamania, zwichnięcia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, pokąsania, ukąszenia,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany m.in. poważnym uszkodzeniem ciała,
  • zwrot kosztów: zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
  • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski: pomoc medyczna, rehabilitacyjna i pielęgniarska, pomoc psychologa, lekcje prywatne, infolinia medyczna,
  • śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub sepsą.

NNW PZU Edukacja to ochrona:

  • bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami (z wyjątkiem usług assistance),
  • bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia,
  • od ryzyk związanych z uprawianiem sportu.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA.

W celu zawarcia polisy należy wypełnić formularz do 30.09.2021 roku.

Kontakt z przedstawicielem PZU:

Pani Anna Zacharżewska

tel. 601 281 417

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl.

%MCEPASTEBIN%