Klasa

Wychowawca

I a

Ewa Działak

I b

Urszula Czech

I c

Martyna Ziętek

OP

Dagmara Dąbek

II a

Małgorzata Rudaś

II b

Agnieszka Dębkowska

II c

Dorota Czarzasta

III a

Marzena Ćwik- Lipiec

III b

Monika Bać

III c

Anna Estkowska

 

 

Ewa Działak