Klasa

Wychowawca

0

Ewelina Krakowiak

Martyna Ziętek

I a

Małgorzata Rudaś

I b

Agnieszka Dębkowska

I c

Dorota Czarzasta

II a

Marzena Ćwik- Lipiec

II b

Monika Bać

II c

Anna Estkowska

III a

Ewa Działak

III b

Urszula Czech

III c 

Mirosława Antolak