Plakat projektu unijnego szkoła badaczy

Uczestniczymy w projekcie unijnym "Szkoła badaczy", w ramach którego na terenie naszej szkoły odbywają się zajęcia dodatkowe rozwijające następujące wiedzę i umiejęność:

 • matematyczno - fizyczno - przyrodnicze,
 • językowe,
 • programistczne,
 • dotyczące przedsiębiorczości.

Regulamin Projektu „Szkoła badaczy”

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu: 3.358.219,65 zł

Kwota dofinansowania: 3.188.719,65 zł

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie: 1.169.231,00 zł

Cel główny projektu:

Rozwijanie u uczniów:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka,
 • Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich,
 • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois,
 • Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego,
 • LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego,
 • LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego,
 • Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego,
 • Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego

kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020 r.

Grupa docelowa:

1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców) ze:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka,
 • Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich,
 • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois,
 • Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego,
 • LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego,
 • LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego,
 • Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego,
 • Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkoła badaczy” w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego:

 • Koło języka angielskiego "English is easy", kl.V-VIII;
 • Klub szalonego przyrodnika kl. V-VIII;
 • Robotyka z elementami programowania kl.V-VIII;
 • Kreatywny matematyk;
 • Język obcy nie jest mi obcy kl.IV-VIII;
 • Radzę sobie z matematyką, kl. IV-VIII;
 • Mały programista - kl. I-III;
 • Operacja-kreacja;
 • Twój problem, nasza głowa;
 • Od małych oszczędności do dużej przedsiębiorczości.

Zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia zaplanowane dla Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego:

 • wyposażenie 3 pracowni informatycznych w narzędzia TIK;
 • komputery do pracowni Mac;
 • drukarka 3D oraz materiały eksploatacyjne;
 • tablety;
 • pomoce dydaktyczne.