Plakat projektu unijnego szkoła badaczy

Uczestniczymy w projekcie unijnym "Szkoła badaczy", w ramach którego na terenie naszej szkoły odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów:

  • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych,
  • Robotyka z elementami programowania,
  • Zajęcia z matematyki – dla dzieci uzdolnionych wykraczające poza podstawę programową;
  • Zajęcia z fizyki.