Zapraszamy i oferujemy:

Edukację w klasach ogólnodostępnych i sportowych.

Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Opiekę wychowawczą i dydaktyczną na wysokim poziomie.

Nowatorskie i twórcze metody pracy z uczniem.

Naukę języka angielskiego od klas zerowych.

Edukację informatyczną od klas zerowych.

Różnorodne programy profilaktyczne.

Dodatkowe zajęcia sportowe (SKS) dla dzieci trenujących:

- akrobatyka sportowa

- gimnastyka artystyczna

- siatkówka i koszykówka (od kl. IV).

Ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej (od 7.00 do 18.00 dla uczniów klas 0-VI).

Oddzielne sale świetlicowe dla klas 0-III.

Zdrowe i pyszne obiady. 

Wszechstronną opiekę pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego (systematyczne zajęcia wyrównawcze) i logopedy. 

„Lato i zimę w mieście" z licznymi atrakcjami.

„Zielone szkoły" w ośrodkach wypoczynkowych dzielnicy Śródmieście na  Mazurach i w Pieninach.