Uczestnicy: uczniowie klas V

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie

Edycja: XV

Zgłoszenia do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach V – do 5 marca;

konkurs bezpłatny.

I etap (szkolny): 24 marca 2020 r.

II etap (miejski): 20 kwietnia 2020 r. w Zamku Królewskim

Do finału (II etap) przechodzi jeden uczeń z najwyższą punktacją w danej szkole.

Uczniowie powinni wykazać się znajomością mitów i legend starożytnych Greków. Powinni również zaprezentować wiedzę i umiejętności świadczące o zainteresowaniach kulturą antyku, winni znać następujące pozycje:

  • Jan Parandowski Mitologia,
  • Wanda Markowska Mity Greków i Rzymian

Archiwalne testy dostępne u koordynatora (sala nr 53)

Koordynator: Zbigniew Jelonek