Kandydaci do klasy sportowej wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 05 maja 2021 r.(środa) godzina 14:00

termin uzupełniający: 06 maja 2021r. (czwartek) godzina 15.00

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych.

Test sprawności fizycznej obejmuje:

  • Skok w dal z miejsca
  • Rzut piłką palantową
  • Bieg wahadłowy 10 x 5m
  • Pomiar wzrostu

Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

plakat - nabory do klasy 4 siatkarskiej