W tym roku szkolnym wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego klas 4-8 odbędą się 7 października.

Wybory poprzedza dwutygodniowa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze. Prezentacja programów wyborczych przed całą społecznością szkolną miała miejsce podczas debaty, która odbyła się 30 września. Przez cały okres trwania kampanii wyborczej kandydaci i ich współpracownicy odpowiadali na szczegółowe pytania pozostałych uczniów w rozmowach podczas przerw. Te rozmowy były też świetną okazją do dyskusji i wymiany pomysłów.

Wyniki wyborów ogłosimy jak tylko komisja wyborcza zakończy prace nad liczeniem głosów.
Zachęcamy wszystkich uczniów do oddania głosu!

Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwają panie Agnieszka Krawczykowska i Agnieszka Skalska.