Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 18 lat do naszego Ogniska.

Nieprzerwanie od 1957 roku prowadzimy w naszym Ognisku zajęcia wychowawcze dla dzieci z rodzin:

 • będących pod opieką OPS
 • gdzie sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorowany jest przez kuratora sądowego
 • które pozostają pod opieką instytucji specjalistycznej
 • gdzie występują problemy ograniczające wypełnianie przez nią podstawowych funkcji, na przykład:
  • uzależnienia,
  • ubóstwo,
  • trudna sytuacja finansowa,
  • trudna sytuacja mieszkaniowa,
  • bezrobocie,
  • przemoc,
  • przewlekła choroba,
  • samotne rodzicielstwo,
  • niepełnosprawność,
  • wielodzietność,
 • funkcjonuje wadliwe funkcjonowanie dziecka w środowisku wskutek niewydolności wychowawczej rodziców lub opiekunów prawnych
 • posiadających przejściowe lub trwałe trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, zgłaszane przez rodziców opiekunów prawnych
 • skierowanych przez Sąd

W ramach zajęć dzieci objęte są troskliwą opieką wychowawców, psychologa i logopedy.

Pełna oferta zajęć znajduje się w ulotce zamieszczonej poniżej.

ognisko muranów - oferta zajęć dla dzieci