Biblioteka szkolna z okazji Święta Pluszowego Misia organizuje konkurs plastyczny.

Wszystkie szczegóły zawarte są poniżej.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin Bibliotecznego Konkursu Plastycznego „EKO – MIŚ”

Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie przez dzieci i rodziców misia z materiałów ekologicznych.

Cele konkursu:

 • zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego oraz twórczego spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;
 • rozwój umiejętności plastycznych.

Format pracy:

 • dowolna – płaska (format A4) lub przestrzenna (maksymalna wysokość pracy to 50 cm);
 • każda praca powinna pokazać, że odpady mogą posłużyć jako tworzywo artystyczne;
 • interpretacja tematu pracy jest dowolna i zależy od pomysłowości osób wykonujących pracę.

Technika wykonania pracy:

 • prace mogą być wykonane dowolną techniką,
 • z materiałów pochodzących z odzysku np. plastikowe butelki, makulatura, plastikowe opakowania po produktach, tkaniny.
 • materiały naturalne, takie jak: patyki, liście, przyprawy, nasiona mogą podnieść walor artystyczny pracy.

Termin składania prac:

 • prace należy składać w bibliotece do 21 listopada 2022r.
 • prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 23 listopada 2022 r. w „Dniu obchodów Święta Pluszowego Misia” w bibliotece.

Kryterium oceny prac:

 • pomysłowość
 • walory artystyczne
 • estetyka wykonania
 • zgodność pracy z tematem

Każda praca powinna być podpisana i musi zawierać imię, nazwisko oraz klasę.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawy prac biorących udział w konkursie.

Po zakończeniu konkursu organizatorzy zwracają prace autorom na ich prośbę.

Zapraszamy do udziału!