Korzystając z pięknej pogody klasa 3a zaczęła nowy rok szkolny...

zabawowo, piknikowo...