Plakat z podziękowaniami od Rady Rodziców skierowanymi do Rady Pedagogicznej za pracę i zaangażowanie w organizację kiermaszu.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją przeznaczy zebrane środki na zakup szafek do szatni przy salach gimnastycznych.

Klasa

Kwota

0A 350,00
1P 177,15
1A 560,80
1B 545,00
1C 314,50
2A 391,00
2B 296,10
2C 455,00
3A 484,00
3B 452,20
3C 107,01
4A 638,00
4B 634,77
4C 548,00
5A 389,11
5B 558,00
5C 139,00
6A 70,00
6B 383,18
7A 309,38
7B 161,45
7C 357,00
7D 321,00
7E 166,45
8A 177,50
8B 380,10
8C 277,00
8D 206,00
Świetlica 1 151,30
RAZEM 11 000,00 zł