Opiekun Klubu

Pani Katarzyna Prawdzik

Współpracownicy

Pani Marzena Ćwik- Lipiec

Pani Małgorzata Jopek

Pani Weronika Fridach

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej Szkole zaczął działać Klub Wolontariatu

Został opracowany:

 • regulamin określający prawa i obowiązki wolontariuszy,
 • zasady uczestnictwa,
 • zakres działań,
 • system przyznawania punktów,
 • kodeks etyczny wolontariusza.

Regulamin został zamieszczony na stronie szkoły - link: Regulamin Klubu Wolontariatu

Wraz uczniami przeprowadziliśmy liczne akcje

 • upominki i koncert noworoczny oraz koncert pieśni patriotycznych dla seniorów - podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Parkowej,
 • pomoc młodszym kolegom w nauce origami,
 • udział w akcji Fundacji „Mam Marzenie”
 • loteria fantowa z okazji Dnia Pluszowego Misia i mikołajek - dochód przeznaczono na realizację marzenia ciężko chorego Szymona,
 • praca społeczna w bibliotece naszej szkoły,
 • udział w akcji „Góra grosza”,
 • akcja zbierania korków, z których dochód przeznaczony był na rehabilitację i leczenie dziewczynki, która uległa ciężkiemu wypadkowi,
 • udział w akcji "Świąteczna Paczka”,
 • zbiórka karmy i funduszy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,
 • udział w akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
 • współpraca z Fundacją Mali Bracia Ubogich- uczniowie pisali kartki okolicznościowe do podopiecznych Fundacji, osób starszych i samotnych,
 • organizacja Śródmiejskiego Konkursu promującego ideę wolontariatu. „Wolontariat - lubię pomagać”.

Jako opiekunowie Klubu Wolontariatu chciałybyśmy, aby nasi uczniowie znaleźli w tej formie działalności szanse rozwoju własnej osobowości, wykorzystania talentów, rozwijania empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Udział w pracach Klubu to też okazja zawierania nowych przyjaźni, podniesienia poczucia własnej wartości i poczucia, że jest się potrzebnym.

Udział w pracach wolontariatu to też możliwość poznania różnych zawodów, sprawdzenia siebie w nowych rolach, nabywanie nowych kompetencji.

Rok szkolny 2020/21

Prace Klubu ruszają wraz z nowym rokiem szkolnym. Mamy kilka propozycji akcji na ten rok, czekamy też na propozycje uczniów i rodziców.

Osoby chętne do pracy w Klubie Wolontariatu prosimy o napisanie przez dziennik elektroniczny zgłoszenia do pani Katarzyny Prawdzik.

Zostanie sporządzona lista członków Klubu, uczniowie zostaną zaproszeni na spotkanie online.

Punkty za wolontariat zostaną przyznane uczniom, którzy wezmą udział:

 1. w pracach organizowanych na terenie szkoły;
 2. w akcjach proponowanych przez Szkołę;
 3. w akcjach i działaniach, które sami wybiorą, w tym wypadku taki wolontariat musi być wcześniej zgłoszony i skonsultowany z opiekunem Koła Wolontariatu;

Wybierając rodzaj pracy proszę zwrócić uwagę, aby były to działania na rzecz potrzebujących.

W sumie 30 godzin pracy

Chętnych zapraszamy do współpracy.