Termin realizacji

 Działania na rzecz klasy, szkoły

Wrzesień

 • Wybór  Samorządów Klasowych klas I- III
 • We współpracy z wychowawcami klas pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas alarmu  p/poż.
 • Pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły w czasie epidemii covid-19.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”: pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne  - nauka przechodzenia przez ulicę – klasy I
 • Pomoc w organizowaniu dodatkowych zajęć dla klas (zaj. chemiczne, zaj. plastyczne).
 • Kontynuacja współpracy z 72 Liceum Ogólnokształcącym im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Uzgodnienie harmonogramu warsztatów „Pierwsza pomoc”.

Październik

 • Aktywne włączenie się w przygotowanie  ślubowania  klas pierwszych – wręczenie symbolicznych tarczy szkolnych.
 • Rysunkowy kodeks bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych (na poziomie klas).
 • Zorganizowanie w klasach młodszych zajęć z wykorzystaniem zabaw „przeciwko agresji”.
 • Koordynowanie prac związanych z „Miesiącem  orgiami”.
 • Nasze prawa i obowiązki, akcja mająca na celu zapoznanie uczniów klas 1 oraz przypomnienie uczniom starszym konwencji praw dziecka, a także  wybranych zagadnień statutu szkoły.
 • Koordynowanie projektu finansowanego przez miasto stołeczne Warszawę pt. ”9 obrazów dla 9-latka”

Listopad

 • We współpracy z biblioteką szkolną  spotkania promujące czytelnictwo.
 • Czytanie książek przez starszych kolegów dzieciom z grupy przedszkolnej.  

Grudzień

 • Włączenie się w zorganizowanie wspólnego kolędowania na poziomie klas.
 • Zorganizowanie klasowych stołówek dla ptaków.
 • Włączenie się w przygotowania związane z „Kiermaszem pod Białym Aniołem”.
 • Kolejna edycja akcji nt. ”Życzliwi na co dzień”.

Styczeń

 • Przeprowadzenie rozmów nt. bezpiecznych ferii zimowych.
 • Włączenie się w przygotowania DNIA PATRONA SZKOŁY.
 • Nawiązanie współpracy ze specjalistą do spraw zdrowego odżywania (zajęcia profilaktyczne).

Luty

 • Apel podsumowujący pierwsze półrocze pracy samorządu.
 • Zajęcia integracyjne, uwrażliwianie na niepełnosprawność, tolerancję wobec dzieci innej narodowości i wyznania.

Marzec

 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów  naszej szkoły.
 • Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas 2 (podczas pracy stacjonarnej).

Kwiecień

 • Tradycje związane z Wielkanocą- spotkania klasowe.
 • Zorganizowanie wielkanocnych warsztatów plastycznych
 • Tydzień z ekologią (Dzień Ziemi).
 • Warszawski konkurs matematyczny i ortograficzny dla klas 3.

Maj

 • Organizacja Dnia Matki wg pomysłu wychowawców.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu tempa czytania dla uczniów klas 2 i 3 (podczas pracy stacjonarnej).
 • Włączenie się w organizację Majowego Pikniku Sportowego.
 • Pokazy licealistów z klasy wojskowej 72 Liceum Ogólnokształcącego.

Czerwiec

 • Dzień dziecka według pomysłu wychowawców i rodziców.
 • Przeprowadzenie rozmów na temat bezpiecznego spędzania wakacji.
 • Zakończenie roku szkolnego- apel podsumowujący II semestr pracy uczniów, udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Współpraca z Samorządem klas IV– VIII - ,,Starsi – Młodszym” (według potrzeb).

Galeria „ Małego Artysty”

Włączenie się w działalność grupy ds. wolontariatu w szkole.