• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 26a, zwana dalej Szkołą.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa

za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Adam Kozakiewicz. Można się z nim kontaktować wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej Szkoły.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Instrukcji kancelaryjnej Szkoły opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Monitoring obejmuje obszary oznaczone na zewnątrz i wewnątrz budynku tablicami informacyjnymi o monitoringu wizyjnym (tablice z kamerą i napisem: "Obiekt monitorowany").

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU SZKOLNYM