• 14 września
 • 28 września – zaopiniowanie programu wych. – prof.
 • 14 października
 • 30 listopada
 • 7 stycznia – omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 1-2 lutego klasyfikacja
 • 8 luty - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 19 kwietnia
 • 24 maja - omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 31 maja
 • 14 - 15 czerwca – klasyfikacja
 • 21 czerwca - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 24 czerwca – podsumowanie roku szkolnego