• 13 września
 • 27 września – zaopiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego
 • 14 października
 • 29 listopada
 • 10 stycznia – omówienie proponowanych ocen zachowania klas IV - VIII
 • 17- 18 stycznia klasyfikacja
 • 24 stycznia - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 11 kwietnia (szkolenie egzamin ósmoklasisty)
 • 23 maja - omówienie proponowanych ocen zachowania uczniów w klasach IV - VIII
 • 30 maja
 • 13 - 14 czerwca – klasyfikacja
 • 20 czerwca - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 23 czerwca – podsumowanie roku szkolnego