Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Na stronie Biura Edukacji została opublikowana informacja o zmianach dotyczących rekrutacji (dostępna w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim) - poniżej zamieszczamy link:

Zmiana zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, na przykład drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Prezentujemy najważniejsze informacje dla kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Sprawdziany do klas sportowych

Sprawdziany do klas sportowych z gimnastyką artystyczną lub akrobatyką sportową odbędą się 9 marca 2020 roku o godz. 17:00

Prosimy o zabranie stroju sportowego.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić wyżej wymienione orzeczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

INFORMATORY

Poniżej zamieszczamy linki do informatorów dla kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego:

Informacje Biura Edukacji

Infomacje Biura Edukacji dotyczące naboru do klas I oraz oddziałów przedszkolnych można odnaleźć w poniżej zamieszczonych linkach: