dzien otwarty szkoły dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 - Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców- 28 lutego 2020 r, o godz. 17:00

INFORMATORY

Poniżej zamieszczamy linki do informatorów dla kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego:

Informacje Biura Edukacji

Infomacje Biura Edukacji dotyczące naboru do klas I oraz oddziałów przedszkolnych można odnaleźć w poniżej zamieszczonych linkach:

Dzień otwarty

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy o pierwszym spotkaniu dla rodziców i dzieci - kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego, którzy we wrześniu 2020 roku planują rozpocząć naukę w naszej szkole.

Plan spotkania:

  • Spotkanie z Dyrektorem i nauczycielami,
  • Przedstawienie pracowników szkoły,
  • Pokaz sportowy - gimnastyka artystyczna, akrobatyka,
  • Zajęcia dla dzieci z nauczycielami połączone ze zwiedzaniem szkoły,
  • Krótka informacja o szkole - osiągnięcia, zajęcia pozalekcyjne, specjaliści, organizacja pracy szkoły,
  • Informacja o świetlicy, spotkanie z pedagogiem, psychologiem,
  • Informacja o naborze do klas sportowych,
  • Pytania.

Sprawdziany do klas sportowych

Sprawdziany do klas sportowych z gimnastyką artystyczną lub akrobatyką sportową odbędą się 9 marca 2020 roku o godz. 17:00

Prosimy o zabranie stroju sportowego.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić wyżej wymienione orzeczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.