Nr polisy: 1053043805

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Termin płatności składki: 10.10.2020 r.

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie

Nr rachunku bankowego PZU SA:  551240 6960 3014 0110 3055 1432

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać:

  • nr polisy
  • imię i nazwisko dziecka
  • datę urodzenia dziecka
  • wariant ubezpieczenia (jeśli występuje)

Druk przelewu należy wypełnić czytelnie - drukowanymi literami.

W przypadku dokonywania opłaty w oddziale banku, na poczcie lub w innym punkcie, w polu „nazwa zleceniodawcy” należy wpisać adres do korespondencji.

pzu formularz - przykład jak wypełnić