Drukuj

Szkoła Sensoryczna to Szkoła przyjazna dziecku, rozumiejąca jego potrzeby, to nauczyciele rozumiejący przyczyny deficytów i trudności dzieci.

Nauczyciele naszej Szkoły rozumieją przyczyny trudnych zachowań, trudności w nauce, trudności w relacjach społecznych i wiedzą jak pracować z dzieckiem, mającym zaburzenia w przetwarzaniu sensorycznym, wiedzą jak rozmawiać z rodzicem, aby wspólnie pomóc dziecku. Szkoła sensoryczna to też dzieci, rozumiejące, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne zdolności, możliwości i trudności do przezwyciężenia. Aby nasza Szkoła stała się Szkołą Sensoryczną, nauczyciele wzięli udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach, które przybliżyły specyfikę zaburzeń integracji sensorycznej, pokazały jak rozpoznawać deficyty i jakie stosować strategie w codziennej pracy, aby ułatwić dziecku osiąganie sukcesów. Nauczyciele proponują dzieciom ćwiczenia, które ułatwiają skupienie się podczas lekcji i utrzymanie prawidłowej postawy podczas zajęć.

Bardzo ważne jest też zaangażowanie rodziców w stosowanie tak zwanej diety sensorycznej, czyli szeregu działań w warunkach domowych, które eliminują deficyty i sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka. Ważnym elementem programu jest też edukacja dzieci. Dzieci uczą się tolerancji i zrozumienia, uczą się, że każdy ma inne możliwości, predyspozycje, trudności i każdy zasługuje na szacunek i pomocną dłoń.