Informacje dotyczące naboru można znaleźć na następujących stronach:

Postępowanie rekrutacyjne

Klasy ogólne
 • 7 marca (od 13.00) - 22 marca (do godz. 20.00) – rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 i 2017 wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do klasy
Klasy sportowe
 • 7 marca (od 13.00) - 13 marca (do godz. 16.00) – rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 i 2017 wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej
 • 15 marca godz. 16.00 – próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych
  Uwaga! Do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić ww. orzeczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.
  Trzeba mieć ze sobą strój sportowy
 • 20 marca (godz. 15.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

Ważne daty:

 • 7 marca – 23 marca (do godz. 16.00) – rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji w szkole pierwszego wyboru:
  • scany dokumentów,
  • podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
  • papierowy wniosek/zgłoszenie
  • dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
 • 26 kwietnia godz. 13.00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
  (Od godz. 13.00 system będzie ponownie otwarty dla rodziców. Rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną możliwe po godz. 12.00)
 • 26 kwietnia (od godz. 13.00) – 5 maja (do godz. 10.00) – złożenie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
  (rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w szkole pisemne potwierdzenie)
 • 8 maja (godz. 13.00) - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • 8 maja - 23 maja - procedura odwoławcza
 • 15 czerwca (od 16.00) - 20 czerwca (do 20.00) postępowanie uzupełniające na wolne miejsca; (szczegóły dotyczące odwołań i postępowania uzupełniającego na stronie Biura Edukacji)
 • 28 czerwca (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 • 28 czerwca (od 13.00) – 30 czerwca(do 16.00) – potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu
 • 3 lipca godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w szkole, która już przyjęła dziecko.

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji do klas I spoza obwodu zamieszczone są na stronie Biura Edukacji.

Kandydaci z obwodu po zarejestrowaniu przyjmowani są automatycznie.

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych - pod linkiem: https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-sp

Plakat promujący rekrutację do klasy I  - na kobaltowym tle biały napis Rekrutacja do klasy I, na żółtej szarfie napis SP220 zaprasza, kolorowa wieża przedstawiająca akcesoria potrzebne do szkoły.

7 marca – 23 marca (do godz. 16.00) – rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji w szkole pierwszego wyboru:

scany dokumentów,
podpisany elektronicznie wniosek/zgłoszenie
papierowy wniosek/zgłoszenie
oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria