• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt - Szkoła badaczy

Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego uczestniczy w projekcie „Szkoła badaczy”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

Projekt będzie realizowany:

od 1 stycznia 2019 roku

do 31 grudnia 2020 roku.

 


 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Szkoła badaczy"

 


 

 

Dokumentacja Projektu "Szkoła badaczy"

Informacja o projekcie "Szkoła badaczy"

Regulamin Projektu "Szkoła badaczy"