• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zespół pedagogiczno - psychologiczny

 

Psycholog przeprowadza badania psychologiczno-pedagogiczne na terenie szkoły, udziela indywidualnej pomocy dzieciom i konsultacji rodzicom.


Pedagog zajmuje się udzielaniem dzieciom pomocy socjalnej, współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami (OPS, KOPD, Policja, Sąd), organizuje indywidualną pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych oraz zajęcia o charakterze profilaktycznym, rozwiązuje bieżące problemy pojawiające się w poszczególnych klasach.

Terapeuta pedagogiczny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacyjne) w klasach I-III, organizuje warsztaty ortograficzne w klasach V-VI, prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców, udziela wskazówek do pracy w domu.

Logopeda przeprowadza badania przesiewowe sześciolatków w celu wyłonienia dzieci z zaburzeniami mowy, dokonuje diagnozy logopedycznej dzieci z klas starszych, prowadzi terapię logopedyczną mającą na celu korygowanie wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju językowego, udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

1 Pedagog, pokój nr 28 Patrycja BIERYTA
2 Psycholog, pokój nr 28 Marta MIZERA
3 Psycholog, pokój nr 28 Monika PRZYBYSZ
4 Logopeda/terapeuta pedagogiczny Beata ZAŃ
5 Terapeuta pedagogiczny Małgorzata JOPEK
6 Terapeuta pedagogiczny Jolanta KUBICKA-BŁAŻEJCZYK