• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historia naszej szkoły

Już po II wojnie światowej w latach 50-tych budynek przy ulicy Elektoralnej 12/14 (dawny Szpital Świętego Ducha) został odrestaurowany i przystosowany do potrzeb szkolnych. W kwietniu 1960 roku w tym budynku powołana została Szkoła Podstawowa Nr 220. W 1969 roku szkołę przeniesiono do nowej tysiąclatki przy ul. Marchlewskiego 26a (obecnie Jana Pawła 26a).

Budynek szkolny został wkomponowany w nowoczesne, jak na owe czasy, osiedle Za Żelazną Bramą. Wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się 11 września 1968 r. a przeprowadzka do nowego budynku nastąpiła w październiku 1969 r. Szkoła została zbudowana ze składek społeczeństwa jako ostatnia 1000-latka na terenie kraju. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło w Dniu Nauczyciela, który obchodzono w listopadzie. Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski i Kurator Warszawy Wiesław Kulmiński w obecności władz dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Od początku istnienia szkoły stanowisko dyrektora powierzono p. mgr Ludwice Jarosińskiej.

W dalszej swojej pracy szkoła zaczęła przygotowywać się do nadania jej imienia. Wiodącą myślą pracy wychowawczej w owym czasie było wychowanie zdrowotne realizowane poprzez zajęcia pozalekcyjne, wychowanie fizyczne , rekreację i higienę życia codziennego. Dlatego kierownictwo szkoły w porozumieniu z Główną Inspekcją Sanitarną doszło do wniosku, że należy szkole nadać imię lekarza - twórcy higieny szkolnej w Polsce przed 1939 r. dra Stanisława Kopczyńskiego. W 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, przygotowana przez specjalnie powołany w tym celu Komitet . Wielką pomoc okazał stały opiekun szkoły - Centralna Spółdzielnia Ogrodnicza , która zakupiła sztandar i wyposażyła kilka pracowni.

Pracownicy pedagogiczni szkoły nr 220 ciągle poszukiwali nowych form pracy , które ułatwiałyby uczniom zrozumienie otaczającego świata i w sposób atrakcyjny pomogłyby opanować konieczną wiedzę . Szkoła uczestniczyła w " Klubie Otwartych Szkół " współpracując z osiedlem i zajmując w 1974 r. I miejsce w Warszawie i w całej Polsce . Poszukując nowych, korzystnych dla dzieci metod dydaktyczno -wychowawczych oraz mając na uwadze sportowe zainteresowania uczniów, szkoła poszerzała w programie nauczania ilość zajęć sportowych. W 1974 r. realizując ten program, uczyniła starania w Federacji Sportu i Kuratorium Oświaty i Wychowania o przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 220 w szkołę sportową , co w 1984 r. zostało uwieńczone pozytywną decyzją władz oświatowych .

Zajęcia sportowe objęły dyscypliny: gimnastykę artystyczną dziewcząt, gimnastykę sportową i akrobatyczną chłopców oraz skoki do wody dziewcząt i chłopców .

W latach 1984-87 wicedyrektorem do spraw sportu był p. mgr Grzegorz Banasiak , a w latach 1987-1991 pan mgr Bolesław Dudziuk . Po 25 latach pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły nr 220 p. mgr Ludwika Jarosińska w 1991 r. przeszła na emeryturę . Jej następcą na tym stanowisku od 1991 r. został p. mgr Bolesław Dudziuk, który kontynuował tradycje szkoły środowiskowej i rozwijał jej działalność sportową. Funkcję Dyrektora Szkoły pełnił on do 1997 roku, a w tym czasie wicedyrektorami byli: p. mgr Aleksandra Barwicka (1991- 1997) oraz p. mgr Elżbieta Odrobińska (1991- 1997), która następnie została dyrektorem szkoły i pełniła tę funkcję do 2008 r. Jej zastępcą była p. Urszula Lewandowska. W latach 2000-2004 zastępcą dyrektora do spraw sportu była również p. mgr Barbara Grzęda. Obecnie dyrektorem jest p. Bożena Olszewska, a jej zastępcą - p. Danuta Umińska.

 


P.S. Serdecznie dziękujemy wszystkim Absolwentom oraz Przyjaciołom za cenne informacje na temat historii naszej szkoły. Jeśli posiadają Państwo zdjęcia lub wspomnienia o szkole, którymi warto się podzielić, to serdecznie zapraszamy do współpracy! Będziemy wdzięczni za każdą wiadomość!

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.